Nyheder


Gospel INFOGOSPEL-INFOGospelkor INFONogle tanker om VingårdsmandenPernille Sand Folkersen


Aktivitetskalender

Onsdag 20/09-2017

09:30 Mandeklub

Vi begynde med morgenk...

09:30 Strikkecafé

14:00 Kvinder møder Kvinder

15:00 gospelkids 15.30-16.30

16:30 Kirkekoret øver

Torsdag 21/09-2017

12:30 Fællesspisning

14:00 Seniorkor

15:00 Sprog Café

Fredag 22/09-2017

09:30 Babysalmesang

17:30 Running Dinner

Fredag d. 22. sept. kl...

Menighedsrådet i Kvaglund Kirke

Menighedsrådets valgte medlemmer

Formand
Karin Blok Kristensen
Lindelunden 53
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 13 91
Mobil: 23 60 99 53
karinblok@gmail.com

 

 Pernille Nafisa Balle
 gertpernille@gmail.com  

Kontaktperson
Anna-Grethe Østergaard
Granlunden 91
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 25 75 62 09
anna-g.oestergaard@skolekom.dk

Næstformand
Kasserer
Bygningskyndig

Jens Muff Poulsen
Strynøvej 34
6710 Esbjerg V
Tlf. 51 61 73 67
jensmuffpoulsen@gmail.com

Allan Skovgaard Jensen
Lille Darumvej 13
6740 Bramming
Tlf. 40 29 31 77
lilledarum@gmail.com

Kirkeværge
Flemming Moesgaard Thyssen
Mølleparkvej 2, 6. nr. 21
6715 Esbjerg N
Tlf. 50 97 59 65
flemmingthyssen90@gmail.com 

Knud Erik Nielsen
Stokbrovej 28
6715 Esbjerg N
knuderik1604@gmail.com

 

Stedfortrædere

Inga Bredgaard
Cederlunden 45
6705 Esbjeg Ø
Tlf. 50 85 42 63
inbr@youmail.dk

 

Birthe Marie Rasmussen 
Kastanielunden 30
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 28 13 73 78
birdiemarie_2000@yahoo.dk

 

Leif Kærgaard
Sdr. Skadsvej 40
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 24 88 50 27
ingaleif@mail.dk

 

 

Ansøgninger
Ansøgninger til Menighedsrådet skal sendes til Sekretær og kontaktperson Anne-Grethe Østergaard.

Sognepræster
Ud over de valgte medlemmer er sognepræsterne også medlem af menighedsrådet - dog uden stemmeret ved visse sager (bl.a. ved valg at tillidsposter i menighedsrådet). 


Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige. Som regel afholdes der møde den fjerde torsdag i hver måned kl. 19.00, dog ikke i juli og december.
Dagsorden og udskift af menighedsrådets beslutningsprotokol er fremlagt til gennemsyn på kirkekontoret fem hverdage før mådets afholdelse.


Menighedsrådets opgaver
(Generelle bestemmelser)
Menighedsrådsmedlemmerne vælger for en fireårig periode af medlemmerne af folkekirken efter reglerne i lov om valg at menighedsråd. Det er ikke pligt - borgerligt ombud - at lade sig indvælge i et menighedsråd.
Menighedsrådet styrer sognets eller kirkedistiktets anliggender med mindre andet er særligt hjemlet i lovgivningen. Menighedsrådets virksomhed er fastsat dels i menighedsrådsloven, dels i den øvrige kirkelige lovgivning, navnlig i lov om folkekirkens økonomi og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.


Menighedsrådets hovedopgaver er:
(Bemærk at det er generelle bestemmelser, flere af dem er ikke relevante for Kvaglund)
- at adminstrere kirker og kirkegårde
- at adminstrere kirkens og præsteembedets indtægter og faste egendom
- at udarbejde bugetter og regnskaber for kirken, kirkegårde og præstegårde
- at fungere som begravelsesvæsen
- at medvirke ved besættelsen af ledige præsteslillinger i sognet
- at ansætte medarbejdere i stillingen ved kirke og kirkegårde (Ansøgninger sendes til Sekretær Anne-Grethe Østergaard)
- at fastsætte sillingsindhold for kirkefunktionærer samt lede og fordele de ansættes arbejde
- at deltage i valg af provstiudvalg, i valg af stiftsudvalg vedrørende økonomi og valg af stiftsudvalg vedrørende mellemkirkelig arbejde
- at behandle spørgsmål, som vedrører menigheden, herunder kontakt til de kirkelige tilsynsmyndigheder.

Menighedsrådet træffer deres beslutninger i møder og ved afstemninger. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede for at rådet er beslutningsdygtig. Nærmere bestemmelser om menighedsrådets beslutningsprocedure skal fastsættes i en forretningsorden.