Retningslinjer for Kurser til frivillige

Der kan søges hel eller delvis tilskud til kurser, som har en vis relevans i forhold til det arbejde, som ansøger udfører i kirken. Der kan undtagelsesvis søges om tilskud, hvis ansøger ved med sikkerhed at der fremtidigt vil være en relevans ift. frivilligt arbejde i Kvaglund Kirke. Det er udelukkende nuværende eller kommende frivillige i Kvaglund Kirke, som kan søge tilskud til dækning af kursusudgifter.

For at kunne søge tilskud til dækning af kursusudgifter, skal der indsendes vedhæftede ansøg-ningsskema senest den tredje torsdag i måneden. Det er ligeledes et krav at ansøger minimum 14 dage efter deltagelse i kursus udfylder og afleverer nedenfor stående evalueringsskema. Skemaerne kan afleveres i Kvaglund Kirkes postkasse, hos Karin Blok Kristensen Lindelunden 53, 6705 Esbjerg Ø eller sendes til karinblok@gmail.com

Skemaet kan hentes på www.kvaglundkirke.dk eller på kirkekontoret.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

 

Hent planketen her.