Nyheder


Gospel INFOGOSPEL-INFOGospelkor INFONogle tanker om VingårdsmandenPernille Sand Folkersen


Aktivitetskalender

Fredag 22/09-2017

09:30 Babysalmesang

17:30 Running Dinner

Fredag d. 22. sept. kl...

Søndag 24/09-2017

10:30 Gudstjeneste ved Jakob Wilms Nielsen

Temagudstjeneste om Lu...

Tirsdag 26/09-2017

14:30 Tirsdagscafé

Film om Martin Luther<...

Sognepræst Jakob Wilms Nielsen

Sognepræst Jakob Wilms Nielsen
Kontakt
Tlf.: 21592839
Email.: jakobwn@kvaglundkirke.dk
(Mandag er min faste ugentlige fridag)


Min baggrund

Mit navn er Jakob Wilms Nielsen. Jeg er 35 år og gift med Lise på 11. år. Sammen har vi Rebekka (7), Hannah (5), og Andreas (2).
Efter at have studeret teologi i Århus, rejste jeg og hele familien til Israel, hvor jeg var præst for den danske kirke i Jerusalem og lokal repræsentant for den Danske Israelsmission.
Det blev til næsten 5 år i Israel, og tiden der har formet mig på mange måder. Den har lært mig meget om Guds store familie af brødre og søstre fra andre kirkesamfund, som er spredt ud over hele jorden. Den har givet mig en værdifuld forståelse for den historiske, geografiske og sociale sammenhæng, som vores kristne tro er vokset ud af. Og så har tiden i Israel også givet mig mulighed for at eksperimentere med gudstjenesteformer målrettet mange forskellige målgrupper: Unge studerende og volontører, turist og menighedsgrupper på besøg fra Danmark. Og årets højdepunkt: Skandinavisk opstandelsestudstjeneste i Gravhaven i Jerusalem foran den tomme, åbne grav.

Min Vision

Netop påskefejringerne i Jerusalem har været højdepunkter for mig i tiden i Israel. At have muligheden for at fejre gudstjeneste påskedag og synge påskesalmer med en tom grav som bagtæppe bliver ikke meget større.
På døren ind i den tomme grav i Gravhaven i Jerusalem er der et skilt hvor der står: ”He is not here for he is risen”; ”Han er ikke her for han er opstået”. Men netop den dag var vi 500 danskere og nordmænd, som var samlet der enige om, at skiltet i stedet burde have sagt: ”He is here, for he is risen”; Han er her, for han er opstået.
At graven var tom, dengang for 2000 år siden betyder nok at han ikke længere var til stede i graven, men det betyder også at han er levende til stede i fællesskabet af dem som tror og tilbeder ham i dag.
Det er derfor min vision for Kvaglund Kirke. At Kirke for os ikke kun er noget vi går i om søndagen, men noget vi er for og med hinanden, og for hele verden.

Mine arbejdsområder

Som nytilkommet fylder det at lære kirken og de mange, som har travlt med at være kirke her en stor del af min tid. Jeg håber at jeg i fælleskab med de mange, som er engagerede i Kvaglund Kirke, kan være med til at udvikle vores fællesskab omkring den opstandne, så vi gensidigt kan berige og opmuntre hinanden til at være kirke for og med hinanden her i Kvaglund sogn.
Og så fylder de klassiske sognepræste-opgaver som begravelse, gudstjenesteforberedelse, samtaler og undervisning af konfirmander naturligvis også en god del af min tid.