Nyheder


Gospel INFOGOSPEL-INFOGospelkor INFONogle tanker om VingårdsmandenPernille Sand Folkersen


Aktivitetskalender

Fredag 22/09-2017

09:30 Babysalmesang

17:30 Running Dinner

Fredag d. 22. sept. kl...

Søndag 24/09-2017

10:30 Gudstjeneste ved Jakob Wilms Nielsen

Temagudstjeneste om Lu...

Tirsdag 26/09-2017

14:30 Tirsdagscafé

Film om Martin Luther<...

Praktiske oplysninger

Praktiske Oplysninger Navnegivning

Konfirmation

Sølvbryllup og Guldbryllup
Fødselsanmeldelser Dåb

Vielse

Velsignelse
Begravelse og bisættelse

Samtale med en præst

Udlån af kirkens lokaler Ind- og udmeldelse af Folkekirken

 

Der er et samarbejde mellem kirkerne i Kvaglund, Skads og Jerne. Det officielle kirkekontor og kordegnen for Kvaglund findes således på Kirkekontoret Møllebakken 2 6705 Esbjerf Ø.

Hvor henvender man sig med hvad?

Kirkekontoret Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø: Attester, navneændringer, navngivning, fødsel, død samt det adminstrative omkring kirkelige handlinger.

Kvaglund Kirkes kontor, Kvaglundparken 18 6705 Esbjerg Ø eller en af præsterne: Dåb (fastsættelse af dato og samtale om handlingen). Konfirmation (dato og indskrivning). Vielse (samtale forud for handlingen) og personlige samtaler og forspørglser vedrørende gudstjenester og aktiviteter i Kvaglund Kirke.

Vær aldrig bange for at henvende dig til Kvaglund Kirke eller Kvaglund kirkes præster. Vi guider videre, hvis det er nødvendigt.

Kirkekontor for Jerne, Skads og Kvaglund: Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7610 4630, Fax: 7545 1888
Mail: kvaglund.sogn@km.dk
Åbningstider: Mandag-Fredag 9.00-12.30, Torsdag 14.00-17.00

Kvaglund Kirke: Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø.
Tlf. 7514 1066 har automatisk omstilling til alle medarbejdere. Fax: 7514 1033
Mail: info@kvaglundkirke.dk

Sognepræster:
Jakob Wilms Nielsen Mail: jakobwn@kvaglundkirke.dk 

Georg Græsholt Tlf. 7515 8207 Mail: georg@kvaglundkirke.dk


Fødselsanmeldelse

Når et barn er født, udfylder jordemoderen en fødselsanmeldelse, som skal sendes eller afleveres til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Det gælder også selv om du ikke er medlem af folkekirken.

Pga. samarbejde mellem Kvaglund og Jerne afleveres fødselsanmeldelsen til Kirkekontoret.

Hvis det kun drejer sig om aflevering kan fødselsanmeldelsen lægges i Kvaglund Kirkes brevspække - I hoveddøren udenfor, eller i kontordøren indenfor.

En anden mulighed er at anmelde fødslen på hjemmesiden http://www.personregistrering.dk/. Hvis du har digital signatur eller det nye digital signatur NemID kan du sende blanketten online, eller udskrive den.

Du kan få flere oplysninger om fødselsanmeldelse på borger.dk


Navngivning

Alle børn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Navnet skal anmeldes til kirkekontoret. Navnet anmeldes ved dåb eller ved udfyldelse af en særlig blanket, der fås på Kirkekontoret.

Efter navngivningen udsteder kirkekontoret en dåbs- eller navneattest.

Hvad skal barnet hedde?
Det er ikke kun fantasien, der sætter grænser, når I skal vælge navn til jeres barn. Navnet skal ogå være godkendt af kirkeministeriet, der har en lang liste over alle godkendte navne i Danmark. Sekretæren på kirkekontoret kan også rådgive om navnelovgivningen. Læs mere på familiestyrelsens hjemmeside om godkendte pige - og drengenavne.
Det er også en mulighed at tage navneforandring som voksen- kontakt kirkekontoret for nærmere information.


Dåb

Ved dåb optages man automatisk i Den Danske Folkekirke. Man kan blive døbt i alle aldre, men mange forældre vælger at lade deres børn blive døbt i forbindelse med navngivningen, inden barnet fylder seks måneder. Større børn og voksne kan blive døbt efter samtale med præsten.
Før dåben, afholdes der en samtale med præsten, hvor dåbsritualet bliver gennemgået og hvor man har lejlighed til at stille spørgsmål.
Præsten skal have en liste med navnene på to til fem faddere, som er vidner på, at barnet er blevet døbt og som forpligter sig til at oplære barnet i den kristne tro, hvis forældrene dør, inden barnet er voksent.
Fadderne skal være døbt. Ved dåben bæres barnet enten af en af forældrene eller af en af fadderne. Den af fadderne, som bærer barnet, skal være over konfirmationsalderen.
Tilmelding til dåb skal så vidt muligt, ske senest 14 dage før den dato, hvor dåben skal finde sted.

Tilmelding til dåb kan ske til:
1) Præsten som har gudstjenesten den pågældende dato.
2) Kirkekontoret.
3) Kvaglund kirke, ved at udfylde en blanket som er til rådighed i kirkens forhal. Spørg personalet.


 Konfirmation

Konfirmation forudsætter, at man er døbt. Men hvis man ikke er døbt, er man alligevel meget velkommen til at deltage i konfirmationsforberedelsen og følge undervisningen. Undervejs kan man så beslutte om man evt. vil døbes. I kvaglund sogn er der konfirmation i 7.klasse.
konfirmationsforberedelsen begynder i august/september og varer indtil konfirmationerne i foråret. I slutningen af 6.klasse vil alle elever blive informeret om indskrivelsesdatoer.
For alle konfirmander gælder det, at regelmæssigt kirkegang er en nødvendig del af forberedelsen.
Konfirmation er ikke nødvendig, hvis man bliver døbt i konfirmationsalderen. Man kan arrangere, at de der ikke er døbt, bliver døbt den dag, de andre i klassen bliver konfirmeret. Så er det 'dåbsfest' for nogle, 'konfirmationsfest' for andre, men stadig samme festdag.

I Kvaglund Kirke er der konfirmationsgudstjeneste på Store Bededag (fredag) og dagen efter Store bededag (lørdag)

På ”små” årgange, hvor der ”kun” er to spor på Kvaglundskolen konfirmeres x-klassen Store Bededag og y-klassen dagen efter. På årgange med 3 spor bliver de to mindste klasser slået sammen. Hvis der er særlige ønsker til hvilken af de to konfirmationsdage man ønsker kan det efterkommes.

Der har tidligere på siden her stået at der var konfirmation for en evt. z-klasse på Kvaglund skolen søndag efter Store Bededag. Konfirmander der allerede har lagt planer i forhold til det bedes kontakte kirken så finder vi en løsning på det!

Datoer kan ses på Dansk Kalender


Vielse (bryllup)

Når I har besluttet jer for at skulle giftes i kirken, skal I enten kontakte kirkekontoret eller den præst, som I ønsker skal vie jer. Så kan I aftale en dato for brylluppet og for den samtale, I skal have med præsten forud for vielsen.
I  Danmark indebærer en kirkelig vielse fuldt ud samme juridiske bindinger som en borgerlig vielse på rådhuset. Det særlige ved kirkelig vielse er, at man siger ja til hinanden foran kirkens alter og modtager Guds velsignelse af ægteskabet.
De nødvendige papirer får I ved at henvende jer til den kommune, som en af jer bor i. Når kommunen har tjekket, at I ikke er umyndiggjorte eller allerede er gift, udsteder kommunen en såkaldt prøvelsesattest, som skal afleveres på kirkekontoret. Prøvelsesattesten gælder i fire måneder.
I kan blive viet i Kvaglund kirke, hvis mindst en af jer bor i sognet, eller hvis I har en særlig tilknytning til Kvaglund Kirke - tal med præsten, hvis I er i tvivl. For at blive viet i en kirke skal mindst den ene af jer være medlem af Folkekirken.

Forslag til velegnede salmer til vielsesgudstjenesten finder du her.

Du kan også finde inspiration og vejledning på facebook siden "Kirkebryllup".

 


Sølvbryllup og guldbryllup

Der er også mulighed for at få en velsignelseshandling i kirken i forbindelse med de store bryllupsdage. Henvendelse til den præst, som I ønsker skal foretage handlingen.


Velsignenlse af et borgerligt indgået ægteskab

Hvis I tidligere er blevet viet på rådhuset, kan I blive velsignet i kirken. Den kirkelige velsignelse forgår på mange måder som en borgerlig vielse - blot skal I ikke sige 'Ja' til at få hinanden, det har I jo allerede gjort. Derfor skal I heller ikke skaffe prøvelsesattest. Henvendelse skal ske til den præst, som I ønsker skal fortage handlingen.


Begravelse og bisættelse

Alle dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret, senest to hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det gennem en bedemand, der tager sig af alt det praktiske omkring et dødsfald. Hvis man ønsker en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal man hendvende sig til den præst, man ønsker skal medvirke, eller evt. til kirkekontoret. Præsten har en samtale med de efterladte, hvor man blandt andet taler om den afdøde og om hvilke salmer, der skal synges i kirken.

De fleste begravelser eller bisættelser fra Kvaglund kirke finder sted på Jerne Kirkegård, Norup Kirkegård, Gravlunden i Fovrfeld eller Gormsgades Kirkegård enten med en højtidelighed i Kvaglund Kirke, Jerne Kirke eller et af kapellerne.

Forslag til velegnede salmer til bisættelse eller begravelse finder du her. Her kan man også lytte til salmerne.


Samtale med en præst

Alle kan få en personlig samtale med præsten. Henvendelse herom kan ske til den enkelte præst. Præsten har tavshedspligt.


Udlån af kirkens lokaler

Udlån af kirkens lokaler bestyres af kirketjenerne. De træffes bedst om formiddagen i kirken.


Ind- og udmeldelse af Folkekirken

Indmeldelse
Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken. Hvis du har meldt dig ud af Folkekirken og siden har fortrudt, kan du søge om genoptagelse hos en præst. Efter en samtale påtegner præsten din anmodning om genoptagelse, og efter nogle dage vil du modtage en ny dåbsattest. Hvis du er døbt i en anden kristen Kirke i 'Faderens, Sønnens og Helligåndens navn', kan du blive optaget i Folkekirken efter samtale med præsten.

Udmeldelse
Hvis du ønsker at melde dig ud at Folkekirken, skal du aflevere - eller sende - et brev til Kirkekontoret i bopælssognet. Her skal du oplyse, at du melder dig ud af Folkekirken. Oplys navn, adresse, CPR-nummer og underskriv brevet. Du modtager herefter en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om udmeldelsen. Du tilbydes en samtale med præsten i forbindelse med udmeldelsen.

Efter udmeldelse af Folkekirken
Når du har meldt dig ud af Folkekirken, betaler du ikke kirkeskat og du har ikke længere ret til præstelig medvirken ved din begravelse.
Underret din familie om beslutningen, som skal respekteres.

Henvendelser om ind- og udmeldelse skal ske til

Kirkekontoret
Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7610 4630 fax. 7545 1888
Mail. kvaglund.sogn@km.dk
Åbningstider: Mandag-Tirsdag 9.00-12.30, Torsdag 14.00-17.00