Nyheder


Gospel INFOGOSPEL-INFOGospelkor INFONogle tanker om VingårdsmandenPernille Sand Folkersen


Aktivitetskalender

Fredag 22/09-2017

09:30 Babysalmesang

17:30 Running Dinner

Fredag d. 22. sept. kl...

Søndag 24/09-2017

10:30 Gudstjeneste ved Jakob Wilms Nielsen

Temagudstjeneste om Lu...

Tirsdag 26/09-2017

14:30 Tirsdagscafé

Film om Martin Luther<...

Info om gudstjenesterne

Børne- og Juniorkirke

BørnekirkeKvaglund Kirkes gudstjeneste er for alle aldre. Men for at det skal være interessant for alle, er der ved de fleste Gudstjenester et særligt program under prædikenen for børn og juniorer. På den måde kan både børn, junior og voksnes interesser tilgodeses.

Der er frivillige fra menigheden, der står for at lave børne- og juniorprogrammet.

Ved mange af Gudstjenesterne samles børn og juniorer før prædikenen under den store paraply, og synger børnekirkesangen mens de går ud sammen med den, der står for dagens Børne- og Juniorkirke.

Børneprogrammet foregår i konfirmandstuen og Juniorprogrammet foregår i korlokalet, fra før prædikenen til salmen efter prædikenen. På programmet er fortælling, sang, opgaver, tegning, farvelægning med mere.

Børnekirken er fra 0 år til og med 1.klasse og juniorkirken er fra 2.klasse til og med 6.klasse.

 

 

 


Oversættelse til engelsk

Ved mange Gudstjenester er der mulighed for oversættelæse til engelsk ved hjælp af trådløse hovedtelefoner. Kontaktperson er Inge Skjølstrup +45 3054 1066.

It is possible to get translation into English by help of wireless headsets. Contact person is Inge Skjølstrup phone +45 3054 1066 Translation to English

 

 

 


Frivillige tjenester ved gudstjenesterne

I forbindelse med Gudstjenesterne er der mange frivilliggrupper. Du er velkommen til at være med som frivillig. 

Der er følgende funktioner omkring gudstjenesterne, som varetages af grupper eller enkeltpersoner:

Kirkevært

Oplæsning

Forbøn

Børnekirke

Power Point Præsentationer

Projektor

Lyd/lys/optagelse

Dekoration

Du er altid velkommen til en snak om hvordan du kan være frivillig i kirken.
Der er mange andre muligheder ud over opgaverne i forbindelse med gudstjenesterne. Vi tror på at alle har fået en eller flere gaver fra Gud, som kan bruges i menighedens fællesskab.