Nyheder


Gospel INFOGOSPEL-INFOGospelkor INFONogle tanker om VingårdsmandenPernille Sand Folkersen


Aktivitetskalender

Fredag 22/09-2017

09:30 Babysalmesang

17:30 Running Dinner

Fredag d. 22. sept. kl...

Søndag 24/09-2017

10:30 Gudstjeneste ved Jakob Wilms Nielsen

Temagudstjeneste om Lu...

Tirsdag 26/09-2017

14:30 Tirsdagscafé

Film om Martin Luther<...

FDF Esbjerg 7 Kvaglund


Vi giver børn og unge et ståsted
FDF er en børne- og ungdomsorganisation, med voksne der har noget på hjerte.

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske, og det præger den måde, vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv, og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør ofte den røde tråd.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

FDF et godt afsæt i livet. Mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen, og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra.

FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset baggrund. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige.

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. FDF har mere end 22.000 medlemmer i 380 lokale afdelinger fordelt over hele landet.

Vi holder møde de fleste skoleuger, hvor medlemmerne mødes med andre ligesindede. Medlemmerne er inddelt i klasser/grupper primært efter alder, men ligeså meget efter interesse, programmet for det enkelte hold kan dermed tilpasses netop de som deltagere. Udover de ugentlige møder tager vi på weekendture og sommerlejre, hvor vi kommer ekstra tæt på hinanden og får anderleder oplevelser end til hverdag.

Vores ugentlige møder holdes i vores kredshus på Højdevej 10, for enden af stien mellem villaerne og boldbanerne, neden ved kolonihaverne.

De mindste, puslinge og tumlinge (det vil sige 0. klasse til og med 2. klasse) mødes tirsdage 15.00 til 16.15.

De mellemste, pilte og 1. væbnere (det vil sige 3. klasse til og med 5. klasse) mødes tirsdage 16.30 til ca. 18.00.

De store, 2. væbnere og seniorvæbnere/seniorer (det vil sige 6. klasse og opefter) mødes tirsdage fra kl. 19.00 og forsøger at blive færdige inden kl. 21.00.

Du er naturligvis velkommen til at kigge forbi til vores møder, og prøve om FDF også kunne være noget for dig. Kig ligeledes gerne forbi vores hjemmeside: www.skovhytterne.dk eller kontakt kredsleder: Kent Bjørnfort, Lindelunden 41, Tlf. 2074 9040